Pomagamo vam do višje kakovosti v krajšem času!

Pokažite vašim strankam, da je za vas kakovost pomembna!

Pokažite mi, kako!

Brez napak

Sinhrono sodelovanje z ekipo

QUAMA je orodje, ki bo povezalo vaše podjetje na vseh nivojih. Impementirali smo vizualni pregled nad vašimi podatki, ki jih dobite s preprostimi poročili in formulami.

Želim videti!

Brez napak

Shranjevanje dokumentov v oblaku

QUAMA je programska rešitev v oblaku, kar pomeni, da so vsi dokumenti, poročila in datoteke, ki jih potrebujete, vedno pri roki.

Podajte nam roko!

Prednosti

Brez drobnega tiska. Izberite število uporabnikov in pričnite z uporabo.

image/svg+xml

QMS

Sistem za upravljanje s kakovostjo

Sistem za upravljanje s kakovostjo (QMS) je paket poslovnih procesov, ki se osredotoča na konsistentno doseganje zahtev kupcev in poslovnih partnerjev in zagotavljanje njihovega zadovoljstva. Pripravljen je kot organizacijska struktura, ki je potrebna za implementacijo samega procesa kakovosti.

Podrobnosti

image/svg+xml

CAP

Načrt korektivnih ukrepov

Korektivni ukrepi so logična posledica zmanjševanja možnosti napak v poslovnih procesih. Izboljšave poslovnih procesov in preprečevanje napak je mogoče samo s konsistentnim in sistematičnim upravljanjem s kakovostjo in analizo korektivnih ukrepov, s čimer dosežemo, da se napake ne ponavljajo vedno znova.

Podrobnosti

image/svg+xml

DOC

Dokumenti

S pomočjo projektnega vodenja in nalog lahko postavimo učinkovit sistem upravljanja s kakovostjo. Posebno pozornost je potrebno tukaj nameniti obvladovanju dokumentov, kar lahko zagotovimo s pomočjo oštevilčevanja verzij dokumentov. Na ta način lahko vedno vemo, kje in v katerem dokumentu je prišlo do sprememb.

Podrobnosti

image/svg+xml

FMEA

Analiza možnih napak in posledic

S pomočjo analize tveganj lahko vnaprej predvidimo, kakšna so možne napake ali tveganja naših poslovnih procesov. Na podlagi le-teh lahko nato sprejmemo določene ukrepe z namenom zagotavljanja nivoja kakovosti in preprečevanja napak. Korektivni ukrepi nam pomagajo, da možne napake odpravimo, še preden se zgodijo.

Podrobnosti

image/svg+xml

8-D

Reševanje problemov

Metoda 8D za reševanje problemov je namenjena identifikaciji, korekciji in eliminaciji ponavljajočih se problemov. Ob implementaciji 8D metode reševanja problemov se podjetje izogne nepotrebnim dodatnim stroškom, vpoklica produktov, reklamacij strank in mnogih drugih problemov.

Podrobnosti

image/svg+xml

SPC

Statistična kontrola procesov

Redna statistična kontrola procesov zagotavlja, da proizvodni proces teče optimalno in s tem zagotavlja tako vam kot končnim uporabnikom najvišjo možno stopnjo zadovoljstva z vašimi izdelki.

Podrobnosti

image/svg+xml

Lean - 5S

Metoda vitke proizvodnje

Na kratko povedano, metoda 5-S je sistem organizacije vašega delovnega mesta z namenom izboljšanja produktivnosti. Implementacija metode 5-S izboljša varnost, znižuje stroške in izboljša počutje zaposlenih, hkrati pa daje pozitiven vtis o podjetju vsem vašim strankam, dobaviteljem in managementu.

Podrobnosti

image/svg+xml

Presoje

Presoje s področja kakovosti

Upravljanje raznih presoj – interne presoje, presoje za pridobitev certifikatov, presoje dobaviteljev. Vsaka presoja poteka kot projekt z različnimi nalogami. QUAMA omogoča nadzor nad posamezno presojo, izvajanje korektivnih ukrepov in izdelavo poročil.

Podrobnosti

Albert Kranjc @ Altel d.o.o.

Metoda 8-D, ki jo pokriva QUAMA nam je odprla popolnoma nov svet pri obvladovanju reklamacij kupcev. Znotraj podjetja smo uspeli to področje mnogo bolj organizirati, narediti transparentno in predvsem učinkovito! Uspelo man je vzpostaviti učinkovit sistem skrbi za stranke, kar je posledično imelo tudi ogromen vpliv na njihovo zadovoljstvo. Istočasno se je število reklamacij drastično zmanjšalo.